Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - valdistrikt Laholm Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Laholm Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Laholm Centrum 1930 18,6% 22,4% 19,3% 39,7% 5,9% 45,7% 54,3% 5,3%  
Summa 1930 18,6% 22,4% 19,3% 39,7% 5,9% 45,7% 54,3% 5,3%

http://www.val.se