Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - valdistrikt Laholm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Laholm N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Laholm N 1365 14,8% 29,2% 27,0% 28,9% 4,6% 52,1% 47,9% 4,3%  
Summa 1365 14,8% 29,2% 27,0% 28,9% 4,6% 52,1% 47,9% 4,3%

http://www.val.se