Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - valdistrikt Mellbystrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mellbystrand

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellbystrand 1933 10,5% 22,9% 22,9% 43,7% 3,6% 50,6% 49,4% 2,3%  
Summa 1933 10,5% 22,9% 22,9% 43,7% 3,6% 50,6% 49,4% 2,3%

http://www.val.se