Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - valdistrikt Hasslöv-Skottorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hasslöv-Skottorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hasslöv-Skottorp 1025 16,0% 31,7% 26,1% 26,1% 5,2% 52,4% 47,6% 6,5%  
Summa 1025 16,0% 31,7% 26,1% 26,1% 5,2% 52,4% 47,6% 6,5%

http://www.val.se