Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - valdistrikt Ränneslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ränneslöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ränneslöv 1065 18,0% 27,8% 29,4% 24,8% 5,5% 50,7% 49,3% 4,5%  
Summa 1065 18,0% 27,8% 29,4% 24,8% 5,5% 50,7% 49,3% 4,5%

http://www.val.se