Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - valdistrikt Vallberga-Ysby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vallberga-Ysby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallberga-Ysby 1127 16,7% 30,4% 27,8% 25,1% 4,1% 53,0% 47,0% 6,6%  
Summa 1127 16,7% 30,4% 27,8% 25,1% 4,1% 53,0% 47,0% 6,6%

http://www.val.se