Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - valdistrikt Veinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Veinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Veinge 1411 16,2% 29,6% 27,7% 26,4% 5,9% 51,7% 48,3% 7,1%  
Summa 1411 16,2% 29,6% 27,7% 26,4% 5,9% 51,7% 48,3% 7,1%

http://www.val.se