Val till kommunfullmäktige i Bengtsfors - Ålder och kön - valdistrikt Nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nordvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nordvästra 1747 16,6% 22,9% 24,5% 36,0% 5,2% 51,6% 48,4% 11,0%  
Summa 1747 16,6% 22,9% 24,5% 36,0% 5,2% 51,6% 48,4% 11,0%

http://www.val.se