Val till kommunfullmäktige i Bengtsfors - Ålder och kön - valdistrikt Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra 1735 13,4% 23,5% 24,0% 39,1% 4,1% 50,5% 49,5% 8,3%  
Summa 1735 13,4% 23,5% 24,0% 39,1% 4,1% 50,5% 49,5% 8,3%

http://www.val.se