Val till kommunfullmäktige i Bengtsfors - Ålder och kön - valdistrikt Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nordöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nordöstra 1592 13,0% 23,1% 26,8% 37,1% 4,1% 52,2% 47,8% 14,1%  
Summa 1592 13,0% 23,1% 26,8% 37,1% 4,1% 52,2% 47,8% 14,1%

http://www.val.se