Val till kommunfullmäktige i Bengtsfors - Ålder och kön - valdistrikt Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sydöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sydöstra 1435 14,5% 23,8% 25,2% 36,4% 3,4% 51,6% 48,4% 9,8%  
Summa 1435 14,5% 23,8% 25,2% 36,4% 3,4% 51,6% 48,4% 9,8%

http://www.val.se