Val till kommunfullmäktige i Bengtsfors - Ålder och kön - valdistrikt Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sydvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sydvästra 1243 15,0% 24,2% 25,0% 35,8% 4,7% 52,5% 47,5% 7,3%  
Summa 1243 15,0% 24,2% 25,0% 35,8% 4,7% 52,5% 47,5% 7,3%

http://www.val.se