Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Komarken N-Gamla Grinden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Komarken N-Gamla Grinden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken N-Gamla Grinden 1236 21,6% 28,5% 23,5% 26,4% 4,8% 47,0% 53,0% 5,0%  
Summa 1236 21,6% 28,5% 23,5% 26,4% 4,8% 47,0% 53,0% 5,0%

http://www.val.se