Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1233 18,9% 19,5% 21,2% 40,4% 4,9% 44,4% 55,6% 2,8%  
Summa 1233 18,9% 19,5% 21,2% 40,4% 4,9% 44,4% 55,6% 2,8%

http://www.val.se