Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Fontin-Gamla Staden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fontin-Gamla Staden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fontin-Gamla Staden 1228 24,9% 28,4% 25,9% 20,8% 7,4% 49,8% 50,2% 4,1%  
Summa 1228 24,9% 28,4% 25,9% 20,8% 7,4% 49,8% 50,2% 4,1%

http://www.val.se