Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Fridhem-Tveten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fridhem-Tveten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fridhem-Tveten 1423 18,1% 28,7% 21,9% 31,3% 4,9% 46,7% 53,3% 1,5%  
Summa 1423 18,1% 28,7% 21,9% 31,3% 4,9% 46,7% 53,3% 1,5%

http://www.val.se