Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Munkegärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkegärde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkegärde 1411 18,0% 33,4% 26,2% 22,4% 5,5% 48,0% 52,0% 3,3%  
Summa 1411 18,0% 33,4% 26,2% 22,4% 5,5% 48,0% 52,0% 3,3%

http://www.val.se