Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Marstrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marstrand

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marstrand 1235 10,1% 19,7% 28,5% 41,7% 2,7% 48,8% 51,2% 2,9%  
Summa 1235 10,1% 19,7% 28,5% 41,7% 2,7% 48,8% 51,2% 2,9%

http://www.val.se