Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Harestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Harestad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harestad 817 14,9% 32,1% 29,4% 23,6% 4,7% 51,5% 48,5% 3,1%  
Summa 817 14,9% 32,1% 29,4% 23,6% 4,7% 51,5% 48,5% 3,1%

http://www.val.se