Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Kärna-Staby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kärna-Staby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna-Staby 1305 16,5% 37,2% 24,1% 22,2% 5,0% 49,9% 50,1% 2,4%  
Summa 1305 16,5% 37,2% 24,1% 22,2% 5,0% 49,9% 50,1% 2,4%

http://www.val.se