Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Ytterby C-Kastellegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ytterby C-Kastellegården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterby C-Kastellegården 1479 18,7% 26,9% 19,4% 35,0% 4,4% 46,6% 53,4% 2,9%  
Summa 1479 18,7% 26,9% 19,4% 35,0% 4,4% 46,6% 53,4% 2,9%

http://www.val.se