Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Rollsbo-Bredsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rollsbo-Bredsten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rollsbo-Bredsten 942 11,1% 35,4% 26,6% 26,9% 5,4% 50,8% 49,2% 3,2%  
Summa 942 11,1% 35,4% 26,6% 26,9% 5,4% 50,8% 49,2% 3,2%

http://www.val.se