Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Sparrås-Tornhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sparrås-Tornhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sparrås-Tornhaga 1379 19,1% 42,1% 22,4% 16,4% 7,5% 49,7% 50,3% 3,2%  
Summa 1379 19,1% 42,1% 22,4% 16,4% 7,5% 49,7% 50,3% 3,2%

http://www.val.se