Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Kareby-Ullstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kareby-Ullstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kareby-Ullstorp 1139 10,4% 51,9% 21,2% 16,5% 3,2% 49,8% 50,2% 2,1%  
Summa 1139 10,4% 51,9% 21,2% 16,5% 3,2% 49,8% 50,2% 2,1%

http://www.val.se