Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Lundby-Skårby-Arnebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby-Skårby-Arnebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby-Skårby-Arnebo 1035 16,6% 37,8% 25,6% 20,0% 5,6% 51,1% 48,9% 2,4%  
Summa 1035 16,6% 37,8% 25,6% 20,0% 5,6% 51,1% 48,9% 2,4%

http://www.val.se