Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Aröd-Skålldal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Aröd-Skålldal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aröd-Skålldal 1105 16,7% 32,0% 28,6% 22,7% 5,8% 52,1% 47,9% 3,3%  
Summa 1105 16,7% 32,0% 28,6% 22,7% 5,8% 52,1% 47,9% 3,3%

http://www.val.se