Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Solberga-Rörtången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Solberga-Rörtången

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solberga-Rörtången 1224 15,9% 35,0% 27,3% 21,8% 4,4% 51,6% 48,4% 2,9%  
Summa 1224 15,9% 35,0% 27,3% 21,8% 4,4% 51,6% 48,4% 2,9%

http://www.val.se