Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - valdistrikt Kode

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kode

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kode 1118 12,7% 37,3% 20,7% 29,3% 4,5% 49,4% 50,6% 3,0%  
Summa 1118 12,7% 37,3% 20,7% 29,3% 4,5% 49,4% 50,6% 3,0%

http://www.val.se