Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Stora Mellby/Magra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stora Mellby/Magra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Mellby/Magra 1319 13,6% 29,4% 27,8% 29,1% 5,7% 53,5% 46,5% 2,7%  
Summa 1319 13,6% 29,4% 27,8% 29,1% 5,7% 53,5% 46,5% 2,7%

http://www.val.se