Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Erska/Sollebrunn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Erska/Sollebrunn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Erska/Sollebrunn 1474 15,2% 27,6% 23,8% 33,4% 5,1% 48,9% 51,1% 3,9%  
Summa 1474 15,2% 27,6% 23,8% 33,4% 5,1% 48,9% 51,1% 3,9%

http://www.val.se