Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Långared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Långared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långared 1016 15,0% 33,0% 23,6% 28,4% 5,4% 52,3% 47,7% 3,1%  
Summa 1016 15,0% 33,0% 23,6% 28,4% 5,4% 52,3% 47,7% 3,1%

http://www.val.se