Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Anten/Gräfsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Anten/Gräfsnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anten/Gräfsnäs 844 13,3% 28,1% 29,3% 29,4% 4,7% 52,4% 47,6% 4,6%  
Summa 844 13,3% 28,1% 29,3% 29,4% 4,7% 52,4% 47,6% 4,6%

http://www.val.se