Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Tegelbruket/Simmenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tegelbruket/Simmenäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tegelbruket/Simmenäs 1223 12,0% 31,2% 22,6% 34,2% 5,6% 51,5% 48,5% 1,8%  
Summa 1223 12,0% 31,2% 22,6% 34,2% 5,6% 51,5% 48,5% 1,8%

http://www.val.se