Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Kvarnbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kvarnbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnbacken 1212 11,8% 32,7% 24,6% 30,9% 5,5% 49,0% 51,0% 2,5%  
Summa 1212 11,8% 32,7% 24,6% 30,9% 5,5% 49,0% 51,0% 2,5%

http://www.val.se