Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Nolby V/Bolltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nolby V/Bolltorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nolby V/Bolltorp 1505 20,3% 30,9% 22,7% 26,1% 5,9% 48,3% 51,7% 2,9%  
Summa 1505 20,3% 30,9% 22,7% 26,1% 5,9% 48,3% 51,7% 2,9%

http://www.val.se