Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Nolby Ö/Rödene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nolby Ö/Rödene

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nolby Ö/Rödene 1143 16,4% 28,0% 22,2% 33,3% 5,3% 48,8% 51,2% 1,0%  
Summa 1143 16,4% 28,0% 22,2% 33,3% 5,3% 48,8% 51,2% 1,0%

http://www.val.se