Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Noltorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Noltorp V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noltorp V 1414 15,9% 26,7% 19,2% 38,3% 4,5% 46,0% 54,0% 5,8%  
Summa 1414 15,9% 26,7% 19,2% 38,3% 4,5% 46,0% 54,0% 5,8%

http://www.val.se