Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Noltorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Noltorp Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noltorp Ö 1124 25,0% 26,4% 19,3% 29,3% 4,7% 46,2% 53,8% 8,4%  
Summa 1124 25,0% 26,4% 19,3% 29,3% 4,7% 46,2% 53,8% 8,4%

http://www.val.se