Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Stadsskogen/Lövekulle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stadsskogen/Lövekulle

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsskogen/Lövekulle 1269 16,7% 41,1% 22,1% 20,1% 4,6% 49,6% 50,4% 3,0%  
Summa 1269 16,7% 41,1% 22,1% 20,1% 4,6% 49,6% 50,4% 3,0%

http://www.val.se