Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Sörhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörhaga 1465 18,4% 20,8% 22,9% 37,9% 5,9% 46,4% 53,6% 3,0%  
Summa 1465 18,4% 20,8% 22,9% 37,9% 5,9% 46,4% 53,6% 3,0%

http://www.val.se