Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Kullingsberg/Hedvigsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kullingsberg/Hedvigsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullingsberg/Hedvigsberg 1639 16,7% 38,5% 24,5% 20,4% 6,4% 48,9% 51,1% 4,3%  
Summa 1639 16,7% 38,5% 24,5% 20,4% 6,4% 48,9% 51,1% 4,3%

http://www.val.se