Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum N 1600 24,1% 23,7% 18,7% 33,6% 4,4% 46,2% 53,8% 3,2%  
Summa 1600 24,1% 23,7% 18,7% 33,6% 4,4% 46,2% 53,8% 3,2%

http://www.val.se