Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Centrum S/Tuvebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum S/Tuvebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S/Tuvebo 1656 28,3% 25,7% 18,2% 27,8% 5,1% 47,8% 52,2% 3,4%  
Summa 1656 28,3% 25,7% 18,2% 27,8% 5,1% 47,8% 52,2% 3,4%

http://www.val.se