Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Östlyckan/Brogården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östlyckan/Brogården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östlyckan/Brogården 1482 21,7% 30,5% 17,6% 30,2% 4,3% 46,2% 53,8% 8,4%  
Summa 1482 21,7% 30,5% 17,6% 30,2% 4,3% 46,2% 53,8% 8,4%

http://www.val.se