Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Stockslycke/Holmalund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stockslycke/Holmalund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stockslycke/Holmalund 1477 25,8% 33,5% 21,4% 19,3% 6,0% 50,0% 50,0% 7,6%  
Summa 1477 25,8% 33,5% 21,4% 19,3% 6,0% 50,0% 50,0% 7,6%

http://www.val.se