Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Bälinge/Gråbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bälinge/Gråbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bälinge/Gråbo 925 13,3% 29,2% 22,6% 34,9% 3,1% 49,5% 50,5% 2,4%  
Summa 925 13,3% 29,2% 22,6% 34,9% 3,1% 49,5% 50,5% 2,4%

http://www.val.se