Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Hemsjö/V Bodarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hemsjö/V Bodarne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö/V Bodarne 1249 16,0% 36,6% 25,5% 21,9% 6,7% 50,8% 49,2% 4,0%  
Summa 1249 16,0% 36,6% 25,5% 21,9% 6,7% 50,8% 49,2% 4,0%

http://www.val.se