Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Dammen/Prästeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dammen/Prästeryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dammen/Prästeryd 1675 13,6% 32,3% 23,5% 30,6% 6,2% 48,7% 51,3% 1,7%  
Summa 1675 13,6% 32,3% 23,5% 30,6% 6,2% 48,7% 51,3% 1,7%

http://www.val.se