Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Ängabo/Maryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ängabo/Maryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ängabo/Maryd 1266 13,5% 35,7% 26,4% 24,4% 5,8% 48,8% 51,2% 2,9%  
Summa 1266 13,5% 35,7% 26,4% 24,4% 5,8% 48,8% 51,2% 2,9%

http://www.val.se