Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - valdistrikt Ingared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ingared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ingared 1116 13,8% 39,7% 21,6% 24,9% 5,1% 50,3% 49,7% 2,2%  
Summa 1116 13,8% 39,7% 21,6% 24,9% 5,1% 50,3% 49,7% 2,2%

http://www.val.se